Знаков стил

Тук можете да зададете начертание на шрифт.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на знаци)


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Задайте позицията, мащаба, завъртането и разредката на знаците.

Азиатски текст

Задава настройките за писане на двойни редове в азиатски езици. Изберете знаците в текста, после изберете тази команда.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

Икона Внимание

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.