Изтриване

Изтрива избраната колона или колони от таблицата.

Тази команда е достъпна само ако курсорът е в таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Изтриване - Колони

Oт лентата Taблица изберете

Икона

Изтриване на колони