Оптимална височина

Автоматично приспособява височините на редовете към съдържанието на клетките. Тази настройка се подразбира при създаване на нова таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Автопобиране - Оптимална височина на редове

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица и изберете

Икона

Оптимална височина на редове


Икона Бележка

Тази настройка е достъпна само ако таблицата съдържа ред с фиксирана височина.