Макрос

Определя макроса, който ще се стартира при щракване върху изображение, рамка или OLE обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване/Форматиране - Изображение - раздел Макрос

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Макрос

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст (бутон) - Макрос

Изберете Редактиране - ImageMap - отворете контекстното меню - Макрос

Изберете Форматиране - Знак - раздел Хипервръзка - бутон - Събития


Събитие

Изброява събитията, които могат да стартират макрос. Показват се само събитията, уместни за избрания обект.

Долната таблица показва типовете на обекти и събитията, които могат да стартират макрос:

Събитие

Възниква, когато

OLE обект

Изображение

Рамка

Автотекст

Област от ImageMap

Хипервръзка

Щракване върху обект

обектът е избран

Мишката е върху обекта

показалецът на мишката се премества над обекта

Задействане на хипервръзка

щракнато е върху хипервръзка, приписана на обекта

Мишката напуска обекта

показалецът на мишката се премества извън обекта

Изображението е заредено успешно

изображението е заредено успешно

Зареждането на изображението е прекратено

зареждането на изображението е прекратено от потребителя (например при изтегляне от мрежата)

Изображението не може да се зареди

изображението не е успешно заредено

Въвеждане на буквени знаци

въведен е текст

Въвеждене на небуквени знаци

Въведени са непечатаеми знаци, като табулации и знаци за нов ред

Преоразмеряване на рамка

преоразмерена е рамка

Местене на рамка

преместена е рамка

Преди вмъкване на автотекст

преди да се вмъкне автотекст

След вмъкване на автотекст

след вмъкване на автотекст


Икона Бележка

За събития, свързани с елементи за управление във формуляри, вижте Свойства на елемент за управление или Свойства на формуляр.


Приписана команда

Задайте макроса, който да бъде изпълнен при възникване на избраното събитие.

Рамките ви позволяват да свързвате определени събития с функция, която впоследствие определя дали събитието да се обработи от LibreOffice Writer или от функцията. Вижте помощта на LibreOffice Basic за повече информация.

Макрос от

Показва програмата LibreOffice и отворените документи на LibreOffice. Изберете от този списък местоположението, от което искате да изберете макроса.

Съществуващи макроси

Изброява всички налични макроси. Изберете макроса, който желаете да припишете на избраното събитие, и щракнете върху Приписване.

Приписване

Приписва избрания макрос на избраното събитие.

Премахване

Премахва приписването на макрос от избрания запис.