Изображение

Определя размера, позицията и други свойства на избраното изображение.

Също така, можете да променяте някои от свойствата на избраното изображение с клавишни комбинации.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Изображение

Натиснете бутона Вмъкване - Изображение - От файл - Свойства

От лентата с инструменти Изображение (когато са избрани изображения) изберете

Икона

Свойства на графика


Диалоговият прозорец Изображение съдържа следните раздели:

Тип

Определя размера и позицията на избрания обект или рамка върху страницата.

Настройки

Определя свойствата на избрания обект, графика или рамка.

Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

Хипервръзка

Задайте свойствата на хипервръзката за избраната графика, рамка или OLE обект.

Изображение

Задайте настройките за огледално обръщане и връзки за избраното изображение.

Подрязване

Подрязва краищата или променя мащаба на избраната графика. Можете също така да върнете графиката към оригиналния й размер.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Макрос

Определя макроса, който ще се стартира при щракване върху изображение, рамка или OLE обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.