Текстова мрежа

Добавя текстова мрежа към текущия стил на страница. Тази настройка е възможна само при разрешена поддръжка за азиатски езици в раздела Езикови настройки - Езици на диалоговия прозорец Настройки.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

За достъп до тази команда...

Меню Форматиране - Страница - раздел Текстова мрежа, ако е включена поддръжка на азиатски езици


Мрежа

Прибавя или премахва текстова мрежа за редове или символи в текущия стил на страница.

Оформление на мрежата

Редове на страница

Въвъдете максималния брой редове на страница.

Знаци на ред

Въведете максималния брой знаци на ред.

Макс. размер на основния текст

Въведете максималния размер на базовия текст. При по-големи стойности има по-малко символи на ред.

Макс. размер на транслитерация

Въведете размера на шрифта за транслитериран тест.

Транслитерация отдолу/вляво от основния текст

Показва транслитерирания текст под или вляво от основния текст.

Изобразяване на мрежата

Определя настройките за отпечатване и цвят на текстовата мрежа.