Настройки

Определя броя и оформлението на колоните в раздела.

За достъп до тази команда...

Натиснете бутона Форматиране - Раздели - Настройки


Разделите следват настройките за изливане на текста на страницата, в която са вмъкнати.

Например, ако вмъкнете раздел с две колони в страница със стил, задаващ четири колони, оформлението с две колони се влага в една от четирите колони на страницата.

Също така можете да влагате раздели, т.е. да вмъквате раздел в друг раздел.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Отстъпи

Отстъпи отляво и отдясно на раздела.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Бележки под линия/в края

Определя къде се показват бележките под линия и бележките в края, както и формата на номерирането им.