Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Страница - раздел Колони

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Колони

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Колони

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Колони

Изберете Вмъкване/Форматиране - Раздел(и) - раздел Колони


Подразбирани настройки

Можете да изберете готово оформление на колони или да създадете ваше собствено. Когато приложите оформление върху стил за страници, всички страници с този стил ще бъдат обновени. Аналогично, когато приложите оформление на колони върху стил за рамки, всички рамки от този с този стил ще се обновят. Можете също да променяте оформлението на колоните за отделна рамка.

Колони

Въведете желания брой на колоните страницата, рамката или раздела.

Можете също така да изберете някое от готовите оформления на колони.

Полета за избор

Равномерно разпределяне на съдържанието в колоните

Разпределя равномерно текста в раздели с много колони.

Ширина и разредка

Ако е избрано полето за отметка Автоматична ширина, въведете ширината и разредката за колоните.

(Номер на колона)

Показва номера на колоната, а също ширината и разстоянието до съседните колони.

Срелка наляво

Показва с една колона наляво.

Икона

Срелка наляво

Срелка надясно

Показва с една колона надясно.

Икона

Срелка надясно

Ширина

Въведете ширината на колоната.

Разредка

Въведете разстоянието между колоните.

Автоматична ширина

Създава колони с еднаква ширина.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Мострата на колоните показва само колоните, без околните страници.

Разделителна линия

Тази област е достъпна само ако оформлението съдържа повече от една колона.

Линия

Изберете стила на форматиране за разделителната линия на колоните. Ако не искате разделителна линия, изберете "Няма".

Височина

Въведете височината на разделителната линия в проценти от височината на колоната.

Позиция

Изберете вертикалното подравняване на разделителната линия. Тази настройка е активна само ако стойността на Височина е по-малка от 100%.

Прилагане върху

Изберете върху какво ще приложите оформлението на колоните. Тази настройка е налице само ако сте отворили диалоговия прозорец с командата Форматиране - Колони.

Свойства

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост. Тази възможност е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.