Стил за страници

Задайте форматиращите стилове и оформлението за текущия стил за страници, включително бели полета, колонтитули и фон на страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Страница

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Нов/Промяна (за стилове на страници)


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Страница

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страница. Горният колонтитул е област в горното поле на страницата, в която можете да добавяте текст или графики.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страница. Долният колонтитул е област в долното поле на страницата, в която можете да добавяте текст или графики.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Бележка под линия

Определя настройките за оформяне на бележките под линия, включително и линията, която разделя бележките от основния текст на документа.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Текстова мрежа

Добавя текстова мрежа към текущия стил на страница. Тази настройка е възможна само при разрешена поддръжка за азиатски езици в раздела Езикови настройки - Езици на диалоговия прозорец Настройки.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.