План и номерация

Добавя или премахва ниво от плана, номер или водач от абзаца. Можете също да изберете стила на номериране, както и да започнете номерирането отначало.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Абзац - раздел План и номерация

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел План и номерация (за стилове на абзаци)


  1. За да промените настройките за номериране за абзаци, използващи един и същ абзацен стил, изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци. Щракнете с десния бутон върху стила в списъка, изберете Промяна и щракнете върху раздела План и номерация.

  2. За да промените настройките за номериране на текущите абзаци, изберете Форматиране - Абзац и щракнете върху раздела План и номерация.

Ниво в плана

Приписва ниво от плана (от 1 до 10) на избраните абзаци или абзацен стил. Изберете Основен текст, за да нулирате нивото от плана.

Номерация

Стил за номерация

Изберете стила за номерация, който искате да приложите върху абзаца. Тези стилове са достъпни и чрез прозореца Стилове, ако щракнете върху иконата Стилове за списъци.

Редактиране на стил

Редактиране свойствата на избрания стил за номерация. Тези свойства ще важат за всички абзаци, форматирани с дадения стил за номерация.

Този раздел се показва само когато редактирате свойствата на текущия абзац, избирайки Форматиране - Абзац.

Започване отначало от този абзац

Започва номерирането отначало от текущия абзац.

Започване с

Отметнете това поле, после въведете номера, който желаете да припишете на абзаца.

Числово поле „Започване с“

Въведете номер, който желаете да припишете на абзаца. Следващите абзаци ще бъдат номерирани последователно от номера, който въведете тук.

Номериране на редове

Задайте настройките за номериране на редове. За да добавите номера на редове в документа, изберете Инструменти - Номериране на редове.

Включване на този абзац в номерирането на редовете

Включва текущия абзац в номерирането на редовете.

Започване отначало от този абзац

Започва номерирането отначало или от зададен от вас номер от текущия абзац.

Започване с

Въведете номера, от който да започне наново номерирането на редовете.