Изливане на текст

Задаване на настройки за сричкопренасяне и страниране.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Абзац - раздел Изливане на текст

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Изливане на текст

Изберете Редактиране - Търсене и замяна - Формат - раздел Изливане на текст


Сричкопренасяне

Определя настройките за сричкопренасяне за текстови документи.

Автоматично

Автоматично вмъква тирета за пренос където е необходимо в абзаца.

Знаци в края на реда

Въведете минималния брой знаци, които трябва да останат на края на реда, преди да се вмъкне тире за пренос.

Знаци в началото на реда

Въведете минималния брой знаци, които трябва да се пренесат в началото на реда след тирето.

Максимален брой последователни тирета

Въведете максималния брой последователни редове, които могат да бъдат пренесяни.

Знаци за прекъсване

Определя настройките за прекъсване на страница или колона.

Вмъкване

Отметнете това поле, а после изберете вида прекъсване, което желаете да използвате.

Тип

Изберете типа на знака за прекъсване, който искате да се вмъкне.

Позиция

Изберете къде да бъде вмъкнат знакът за прекъсване.

Със стил на страница

Отметнете полето и определете стила на страница, който искате да се използва за първата страница след знака за прекъсване.

Стил за страници

Определете стила на форматиране за първата страница след знака за прекъсване.

Номер на страница

Въведете номера за първата страница след знака за нова страница. Ако искате да продължите текущата номерация, оставете полето неотметнато.

Настройки

Определете настройките за изливане на текста за абзаците, разположени преди и след прекъсване на страница.

Без разцепване на абзаци

Пренася изцяло абзаца в следващата страница или колона, без да разделя редовете му.

Заедно със следващия абзац

Поддържа абзаца винаги заедно със следващия го абзац, когато бъде вмъкнат знак за прекъсване на колона или страница.

Без висящи редове в началото на абзац

Определя минималния брой редове от абзац преди прекъсване на страница. Изберете това поле за отметка и въведете брой в полето Редове. Ако броят на редовете в края на страницата е по-малък от посочения в полето Редове, абзацът се пренася изцяло на следващата страница.

Без висящи редове в края на абзац

Определя минималния брой редове от абзац на първата страница след прекъсване. Изберете това поле за отметка и въведете брой в полето Редове. Ако броят на редовете в началото на страницата е по-малък от посочения в полето Редове , позицията на прекъсването се наглася автоматично.

Висящи първи редове.