Долен колонтитул

Добавя или премахва долен колонтитул от стила на страници, който изберете от подменюто. Долният колонтитул се прибавя към всички страници, използващи този стил. При нов документ се показва само стилът „По подразбиране“. Други стилове на страници ще се появят, след като ги приложите в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул


Икона Бележка

Долните колонтитули се виждат само когато разглеждате документа в оформление за печат (изберете Изглед - Обикновен).


Пред стиловете, които имат долен колонтитул, се показва отметка.

За да премахнете долен колонтитул, изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул и изберете стила на страница, съдържащ долния колонтитул. Колонтитулът ще бъде премахнат от всички страници, използващи този стил.

За да прибавите или премахнете долните колонтитули от всички стилове на страници, използвани в документа, изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул - Всички.

За да форматирате долен колонтитул, изберете Форматиране - Страница - Долен колонтитул.