Вмъкване на скрипт

Вмъква скрипт на текущата позиция на курсора в HTML или текстов документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Скрипт (само за документи на HTML).


Вмъкнатият скрипт се обозначава с малък зелен правоъгълник. Ако не виждате правоъгълника, изберете - LibreOffice Writer/Web - Изглед и отметнете полето Коментари. За да редактирате скрипт, щракнете двукратно върху зеления правоъгълник.

Ако документът съдържа повече от един скрипт, диалоговият прозорец Редактиране на скрипт съдържа бутони "предишен" и "следващ" за преминаване от скрипт към скрипт.

Икона

Преход към предишния скрипт

Икона

Преход към следващия скрипт

Съдържание

Тип на скрипт

Въведете типа на скрипта, който искате да вмъкнете. Скриптът се идентифицира в изходния код на HTML с етикета <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Добавя хипервръзка към скриптов файл. Щракнете върху бутона за избор URL и въведете адреса в полето. Можете също да използвате бутона Преглед , да намерите файла и да натиснете Вмъкване. Свързаният скриптов файл се идентифицира в изходния код на HTML със следните етикети:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* текстът тук не се взема под внимание */

</SCRIPT>

Преглед

Намерете файла, който искате да бъде вмъкнат като връзка, и натиснете Вмъкване.

Текст

Въведете кода на скрипта, който искате да вмъкнете.