Елементи (библиография)

Определя формата на елементите в библиография.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Библиография“)


Тип

Типовете, които се показват, зависят от различните литературни източници.

Структура и форматиране

Редът Структура определя как са изградени елементите в азбучния указател. За да промените вида на даден елемент, можете да въведете кодове или текст в празните полета на този ред. Може също да щракнете в празно поле или върху код и след това да натиснете бутон за код.

Табулатор (T)

Вмъква табулатор. За да добавите запълващи точки към табулатора, изберете знак в полето Знак за запълване. За да промените позицията на табулатора, въведете стойност в полето Позиция на табулатора или отметнете полето Подравняване отдясно.

Тип

Изброява наличните библиографски елементи. За да добавите код в реда „Структура“, изберете елемента, щракнете в празно поле на реда „Структура“ и натиснете Вмъкване. Използвайте диалоговия прозорец Дефиниране на библиографски запис, за да добавяте нови записи.

Вмъкване

Добавя референтния код за избрания библиографски елемент към реда „Структура“. Изберете елемент от списъка, щракнете върху празно поле и натиснете този бутон.

Премахване

Премахва избрания референтен код от реда „Структура“.

Знаков стил

Определя форматиращия стил за избраната част от реда Структура.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания знаков стил.

Запълващ знак

Изберете знака за запълване, който искате да използвате.

Позиция на табулатора

Въведете разстоянието, което да остане между лявото бяло поле и позицията на табулатора.

Подравняване отдясно

Подравнява табулаторите спрямо дясното бяло поле на страницата.

Сортиране по

Определя настройките за сортиране на библиографските записи.

Позиция в документа

Сортира библиографските записи според позицията на обръщенията към тях в документа. Изберете тази настройка, ако искате да използвате автоматично номерирани обръщения.

Съдържание

Сортира библиографските записи по сортиращия ключ, който сте определили, например, по автор или по година на публикуване.

Ключове за сортиране

1, 2 или 3

Изберете елемент, по който да сортирате библиографските записи. Тази възможност е налична само ако сте избрали Съдържание в областта Сортиране по.

AZ

Сортира библиографските записи по възходящ азбучен ред.

ZA

Сортира библиографските записи по низходящ азбучен ред.