Указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Съдържание в полето Указател.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Съдържание“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател за

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Изчисляване до ниво

Въведете броя нива от заглавията, които да бъдат включени в указателя.

Създаване от

В тази област определете каква информация да се включи в указателя.

План

Създава указателя, използвайки нивата от плана, т.е. в указателя ще се добавят абзаците, форматирани с някой от готовите заглавни стилове (Заглавие 1-10).

Можете да задавате нивата на плана и в раздела План и номерация на диалоговия прозорец Форматиране - Абзац.

Допълнителни стилове

Включва абзацните стилове, зададени от вас в диалоговия прозорец Присвояване на стилове, като елементи в указателя. За да изберете кои абзацни стилове да бъдат включени в указателя, натиснете бутона Присвояване на стилове (...) вдясно от това поле.

Присвояване на стилове

Отваря диалоговия прозорец Присвояване на стилове, в който можете да изберете абзацните стилове за включване в указателя.

Маркери за указателя

Включва в указателя елементите, които сте вмъкнали чрез Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател.