Тип

Този раздел ви позволява да укажете и дефинирате типа на указателя, който искате да вмъкнете. Можете да създавате и потребителски указатели.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (в зависимост от типа)


В зависимост от типа указател, който сте избрали, този раздел съдържа следните настройки.

Съдържание

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Съдържание в полето Указател.

Азбучен указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Азбучен указател в полето Указател.

Указател на илюстрациите

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Указател на илюстрациите в полето Указател.

Указател на таблиците

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Указател на таблиците в полето Указател.

Потребителски

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Потребителски в полето Указател.

Таблица на обектите

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Таблица на обектите в полето Указател.

Библиография

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Библиография в полето Указател.

Работа със съдържания и указатели

Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател