Мостра на страница

Вмъква показалец в позицията на курсора. След това можете бързо да преминавате към отбелязаното място с Навигатора. В документи на HTML показалците се преобразуват в котви, към които можете да се прехвърляте чрез хипервръзки.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Показалец

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Показалец


За да преминете към определен показалец, натиснете F5, за да отворите навигатора, щракнете върху знака плюс (+) пред елемента Показалции щракнете двукратно върху името на показалеца.

Показалци

Въведете името на показалеца, който искате да създадете. Списъкът отдолу показва всички показалци в текущия документ. За да изтриете показалец, посочете го в списъка и натиснете бутона Изтриване.

Следните знаци не могат да се използват в име на показалец: / \ @ : * ? " ; , . #

Изтриване

За да изтриете показалец, изберете го в диалоговия прозорец Вмъкване на показалец и натиснете бутона Изтриване. Няма да ви бъде поискано потвърждение за изтриването.