Отстъпи

Отстъпи отляво и отдясно на раздела.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Раздел - раздел Отстъпи или Форматиране - Раздели


Преди раздел

Определя разтоянието от лявата граница на печатаемата зона до началото на редовете на раздела.

След раздел

Определя разстоянието от края на редовете на раздела до дясната граница на печатаемата зона.

Вмъкване на раздел

Команди на поле