Вмъкване на ръчен разделител

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Ръчен разделител


Тип

Изберете типа на разделителя, който желаете да вмъкнете.

Нов ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

Икона Съвет

Знак за нов ред можете да вмъкнете и като натиснете Shift+Enter.


Нова колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в началото на новата колона.

Нова страница

Вмъква ръчен разделител на страници и премества текста вдясно от курсора на следващата страница. Вмъкнатият разделител на страници се показва като непечатаема линия в началото на новата страница.

Икона Съвет

Знак за нова страница можете да вмъкнете и като натиснете +Enter. Ако обаче желаете следващата страница да е с различен стил от текущата, трябва да вмъкнете разделителя чрез командата от менюто.


Стил

Изберете стила за страницата, която следва ръчния разделител.

Смяна на номера на страница

Определя номера на страницата, която следва ръчния разделител на страници. Тази настройка е възможна само ако е зададен различен стил на страница след разделителя.

Номер на страница

Въведете новия номер на страница за страницата след ръчния разделител.

Икона Бележка

За да бъдат показани ръчните разделители изберете Изглед - Непечатаеми знаци.


Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница