Скрити абзаци

Показва или скрива абзаци. Тази настройка засяга само показването върху екрана, не и отпечатването на скрити абзаци.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Скрити абзаци


Икона Бележка

За да разрешите тази възможност, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и се уверете, че е отметнато полето Скрити абзаци в областта Показване на.


Използвайте командното поле „Скрит абзац“, за да присвоите условие, което трябва да бъде изпълнено, за да се скрие абзацът. Ако условието не е изпълнено, абзацът ще се вижда.

Когато един абзац е скрит, бележките под линия и рамките, закотвени към знаци от този абзац, също са скрити.