Обикновено оформление

Показва документа във вида, в който ще бъде отпечатан.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Обикновен