Оформление за Уеб

Показва документа както би се виждал в уеббраузър. Удобно е при създаване на документи във формат HTML.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Уеб

В лентата Инструменти разрешете

Икона

Уеб