Форматиращи знаци

Показва скритите форматиращи символи в текста, като знак за нов абзац, прекъсване на ред, знаци за табулация и интервали.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Форматиращи знаци

+F10

В лентата Стандартни изберете

Икона

Форматиращи знаци


Когато изтриете знак за нов абзац, обединяваният абзац приема форматирането на абзаца, в който е курсорът.

За да определите кои форматиращи знаци ще бъдат показвани, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете необходимите полета в областта Показване на.