Имена на полета

Превключва показването на полетата между имената и стойностите им. Ако е включено, се показват имената на полетата, а ако е изключено – стойностите. За част от полетата съдържанието не може да бъде показано.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Имена на полета

+F9


За да се показват по подразбиране имената на полетата, а не съдържанието им, изберете - LibreOffice Writer - Изглед и отметнете полето Кодове на полета в областта Визуализиране.

Когато отпечатвате документа с разрешено Изглед - Имена на полета, ще бъдете попитани дали да се отпечатат имената на полетата.