Скали

Съдържа подменю за показване или скриване на хоризонталната и вертикалната скала.

Скали

Показва или скрива хоризонталната скала и – ако е активиранa – вертикалната скала. Чрез хоризонталната скала могат да се нагласяват страничните бели полета на страницата, позициите за табулация, отстъпите, кантовете, клетките на таблиците и да се подреждат обекти върху страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Скали - Скали


Вертикална скала

Показва или скрива вертикалната скала. Чрез нея могат да се нагласяват горното и долното бяло поле на страницата, клетките на таблиците и височините на обектите в страницата.