Преименуване на автотекст

Позволява промяната на име на запис от автотекста.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст - Преименуване


Име

Показва текущото име на избран елемент от автотекста.

Нов

Въведете ново име за избрания компонент от автотекста

Пряк път

Присвоява пряк път към избрания запис от автотекста.