Навигация

Ако изберете тази икона от Навигатора или бутона от долния десен край на прозореца на документа, ще се покаже лента с инструменти, която ви позволява да изберете от съществуващите цели (елементи) в документа. Вие можете да използвате иконите горна и долна стрелка за да позиционирате текстовия курсор на предишната или следващата цел (елемент).

Натиснете бутона "нагоре", за да преминете към предишната страница или обект.

Натиснете бутона "надолу", за да преминете към следваща страница или обект.

По подразбиране, докато не е избран друг елемент, бутоните - стрелки прехвърлят към предишна или следваща страница в документа. Те са черни, когато прехвърлят към страница и сини, когато прехвърлят към друг обект.

Елементите съответстват предимно на тези от областта за избиране в Навигатора. Можете да избирате и други елементи като цел за прехвърляне, например напомнянията, които можете да поставяте чрез иконата Задаване на напомняне в Навигатора. В лентата с инструменти Навигация можете да избирате измежду следните елементи: таблица, текстова рамка, графика, OLE обект, страница, заглавия, напомняне, рисунка, елемент за управление, раздел, показалец, избор, бележка под линия, бележка, запис на указател, таблична формула, грешна таблична формула.

Ако изберете "таблични формули", можете да се прехвърляте или към всички формули в документа, или само към грешните формули. Ако изберете "грешни таблични формули", се прехвърляте само към формули, които съдържат грешки. Програмата пропуска формулите с вторични грешки (тези, които на свой ред цитират грешни формули).

Работа с лентата с инструменти Навигация

За да отворите лентата с инструменти Навигация, щракнете върху иконата й, разположена под вертикалния плъзгач. Можете да откъснете лентата от мястото й, като я издърпате с мишката, и да я поставите на произволно място на екрана.

Изберете иконата за вида обекти, между които искате да се прехвърляте. След това с щракване върху бутоните със стрелки "Предишен обект" или "Следващ обект" можете се прехвърляте между обектите от избрания вид. Текстовият курсор се позиционира върху избрания обект.

Икона Съвет

Можете да конфигурирате LibreOffice според вашите специфични предпочитания за навигация в документа. За да направите това, изберете Инструменти - Персонализиране. Различните раздели за адаптиране на менютата, входа чрез клавиатурата или лентите с инструменти съдържат разнообразни функции за навигация в документа в областта „Навигация“. По този начин можете да се прехвърляте към индексираните етикети на документа с функцията "Към следващ/предишен индексиран етикет".


Повторно търсене

Чрез иконата Повтаряне на търсенето от лентата с инструменти Навигация можете да повторите търсене, започнато в диалоговия прозорец Търсене и замяна. За тази цел щракнете върху иконата. Сините стрелки от вертикалния плъзгач ще приемат функциите Продължаване търсенето напред и Продължаване търсенето назад. Ако изберете една от тях, ще бъде продължено търсенето на текста, зададен в диалоговия прозорец „Търсене и замяна“.