Навигатор

Показва или скрива прозореца „Навигатор“, с който можете да преминавате бързо към различни части на документа. Навигаторът е достъпен и като раздел на страничната лента. Чрез него можете да вмъквате елементи от текущия или други отворени документи и да организирате главни документи. За да редактирате елемент в Навигатора, щракнете с десния бутон върху елемента и изберете команда от контекстното меню. При желание можете да закачите Навигатора към края на работната площ.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Навигатор

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Навигатор - вкл./изкл.


За да отворите Навигатора, изберете Изглед - Навигатор. За да преместите прозореца на Навигатора, плъзнете заглавната му лента. За да закачите Навигатора, плъзнете го до левия или десния край на работната площ. За да откачите Навигатора, задръжте клавиша Ctrl и щракнете двукратно върху празно място в него.

Щракнете върху символа плюс (+) пред дадена категория в Навигатора, за да се покажат елементите в категорията. За да видите броя на елементите в дадена категория, поставете показалеца на мишката върху името на категорията в Навигатора. За да преминете към даден елемент, щракнете двукратно върху името на елемента в Навигатора.

За да се прехвърлите към следващ или предишен елемент от документа, щракнете върху иконата Навигация за да отворите лентата с инструменти Навигация, изберете категорията, и натиснете долната или горната стрелка.

Икона Бележка

Скритите раздели в документа се показват със сиво в Навигатора, а когато показалецът на мишката е върху тях, се показва текстът "скрит". Същото важи и за съдържанието на горен и долен колонтитул от стилове за страници, които не се ползват в документа, и за скрито съдържание в таблици, текстови рамки, графики, OLE обекти и указатели.


Изглед на главен документ

Превключва между изглед Главен документ и нормален изглед, когато е отворен главен документ.

Икона

Изглед на главен документ

Навигация

Отваря лентата с инструменти Навигация, с която можете бързо да преминавате към следващия или предишния елемент от избраната от вас категория. Изберете категорията и щракайте върху стрелките "Предишен" или "Следващ".

За да продължите търсенето, натиснете иконата Повтаряне на търсенето от лентата с инструменти Навигация.

Икона

Навигация

Предишен

Преминаване към предишен елемент в документа. За да зададете типа на елемента, щракнете върху иконата Навигация, а после – върху категория, например „Изображения“.

Икона

Предишен обект

Напред

Преминаване към следващ елемент в документа. За да зададете типа на елемента, щракнете върху иконата Навигация, а после – върху категория, например „Изображения“.

Икона

Следващ обект

Номер на страница

Въведете номера на страницата, към която искате да преминете, и натиснете Enter.

Икона Съвет

За да преместите бързо курсора на друга страница, докато сте в документа, натиснете Shift++F5, въведете номера на страницата, на която искате да се преместите, и изчакайте малко.


Списъчно поле

Показва или скрива списъка в прозореца Навигатор.

Икона

Списъчно поле - вкл./изкл.

Изглед на съдържанието

Превключва между показване на всички категории в Навигатора и показване само на избраната категория.

Икона

Превключване на Изглед на съдържанието

Икона Съвет

За бързо преподреждане на заглавията и свързания към тях текст, изберете категорията "Заглавия" от списъка, и щракнете на иконата Изглед на съдържанието. Сега можете да използвате теглене и пускане за преподреждане на съдържанието.


Задаване на напомняне

Щракнете тук за да зададете напомняне за текущата позиция на курсора. Може да се зададат до пет напомняния. За да се прехвърлите към напомняне, натиснете иконата Навигация, от прозореца Навигация натиснете иконата Напомняне, и натиснете бутона Предишно или Следващо.

Икона

Задаване на напомняне

Горен колонтитул

Премества курсора от текстовата област на документа в горния колонтитул или обратно.

Икона

Горен колонтитул

Долен колонтитул

Премества курсора от текстовата област на документа в долния колонтитул или обратно.

Икона

Долен колонтитул

Котва <-> Текст

Служи за преминаване между текста и котвата на бележка под линия.

Икона

Котва <-> Текст

Режим при плъзгане

Задава настройките за вмъкване на елементи от Навигатора в документа с плъзгане и пускане, например като хипервръзка. Щракнете върху тази икона и изберете желаната настройка.

Икона

Режим при плъзгане

Вмъкване като хипервръзка

Създава хипервръзка, когато плъзнете и пуснете елемент в текущия документ. Щракнете върху хипервръзката в документа, за да се прехвърлите към елемента, към който сочи тя.

Вмъкване като връзка

Вмъква връзка към избрания елемент, когато го пуснете в текущия документ. Текстът се вмъква като защитен раздел. Съдържанието на връзката се обновява автоматично, когато източникът се промени. За да обновите ръчно връзките в документа, изберете Инструменти - Обновяване - Връзки. Не можете да създаватте връзки за графики, OLE обекти, препратки и указатели.

Вмъкване като копие

Вмъква копие на избрания елемент, когато го пуснете в текущия документ. Не могат да се влачат и пускат копия на графики, OLE обекти, препратки и указатели.

Ниво в плана

Щракнете върху тази икона, след което изберете нивото на заглавията от плана, които искате да виждате в Навигатора. Тази команда е достъпна и чрез щракване с десния бутон върху заглавие в Навигатора.

1-10

Изберете 1, за да виждате само заглавията от най-високо ниво (заглавие на глава) в прозореца „Навигатор“; изберете 10 за да виждате всички заглавия.

Икона

Ниво в плана

Глава нагоре

Премества избраното заглавие и текста под него с една позиция нагоре в Навигатора и в документа. За да преместите само избраното заглавие без текста му, задръжте Ctrl и щракнете върху тази икона.

Икона

Глава нагоре

Глава надолу

Премества избраното заглавие и текста под него с една позиция надолу в Навигатора и в документа. За да преместите само избраното заглавие без текста му, задръжте Ctrl и щракнете върху тази икона.

Икона

Глава надолу

Повишаване на ниво

Повишава с единица нивото от плана на избраното заглавие и неговите подзаглавия. За да повишите нивото само на заглавието, без подзаглавията, задръжте Ctrl и щракнете върху иконата.

Икона

Повишаване на ниво

Понижаване на ниво

Понижава с единица нивото от плана на избраното заглавие и подзаглавията му. За да се понижи нивото само на заглавието без подзаглавията му, задръжте Ctrl и щракнете върху иконата.

Икона

Понижаване на ниво

Отваряне на документи

Показва списък с имената на всички отворени текстови документи. За да разгледате съдържанието на документ в прозореца на Навигатора, изберете неговото име от списъка. Текущия документ, показан в Навигатора е отбелязан с думата "активен" след неговото име.

Можете да щракнете с десния клавиш върху някой елемент от Навигатора, да изберете Визуализиране, и да изберете документа който искате да бъде показан.