Лента с инструменти

Лентата с инструменти съдържа най-често използваните функции.

Увеличаване

Увеличава екранния мащаб на формулата с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. избрана част от възможностите за задаване на мащаба е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Икона

Увеличаване

Умаляване

Намалява екранния мащаб на формулите с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Икона

Умаляване

100 %

Показва документа в действителния му размер

Икона

Увеличение 100%

Показване - всичко

Показва цялата формула с максималния възможен размер, при който се побират всички елементи. Формулата се увеличава или умалява така, че всичките й елементи да се покажат в работната област. Текущият коефициент на мащабиране се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню в работната област също съдържа команди за мащабиране. Командите и иконите за управление на мащаба са налице само в документи на Math, не и за вградени обекти на Math.

Икона

Показване - всичко

Обновяване

Тази команда обновява формулата в документния прозорец.

Промените в прозореца Команди се отразяват автоматично, ако е активен режимът Автообновяване.

Икона

Обновяване

Курсор за формули

Тази икона в лентата с инструменти включва и изключва курсора за формули. Когато курсорът за формули е активен, частта от формулата, в която се намира курсорът в прозореца Команди, се отбелязва с тънък кант.

Икона

Курсор за формули

Символи

Отваря диалоговия прозорец Символи, в който можете да изберете символ за вмъкване във формулата.

Икона

Символи