Лента за състоянието

Лентата за състоянието показва информация за активния документ.

Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в реда на състоянието се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.