Изглед

Служи за задаване мащаба на изображението и видимостта на различните елементи. Повечето команди, които можете да въвеждате в прозореца Команди, са достъпни и чрез щракване с мишката, ако сте отворили панела „Елементи“ с командата Изглед - Елементи.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.

Увеличаване

Увеличава екранния мащаб на формулата с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. избрана част от възможностите за задаване на мащаба е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Умаляване

Намалява екранния мащаб на формулите с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Показване - всичко

Показва цялата формула с максималния възможен размер, при който се побират всички елементи. Формулата се увеличава или умалява така, че всичките й елементи да се покажат в работната област. Текущият коефициент на мащабиране се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню в работната област също съдържа команди за мащабиране. Командите и иконите за управление на мащаба са налице само в документи на Math, не и за вградени обекти на Math.

Обновяване

Тази команда обновява формулата в документния прозорец.

Промените в прозореца Команди се отразяват автоматично, ако е активен режимът Автообновяване.

Автообновяване

Автоматично обновява формулата при промяна. Ако не е отметнато, формулата ще се обновява само когато изберете Изглед - Обновяване или натиснете F9.

Елементи

Това е списък с операции, функции, символи и средства за форматиране, които можете да вмъквате във формулата.

Лента за състоянието

Скрива или показва лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.