Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи – формули, като отваряне, запазване и печат.

Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

Отваряне

Отваря или импортира локален или отдалечен файл.

Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

Помощници

Помага ви за създаването на делови и лични писма, факсове, дневен ред, презентации и други.

Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

Записване

Записва текущия документ.

Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

Свойства на документа

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

Печат

Отпечатва текущия документ, избор, или страниците, които сте посочили. Можете да промените настройките на принтера за текущия документ. Настройките на принтера могат да са различни в зависимост от принтера и операционната система, която използвате.

Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ.

Изход

Затваря всички програми от LibreOffice и ви подканва да запишете промените си. Тази команда не съществува в macOS.