Работа с граници

Как се задават граници във формула със сума или интеграл?

Да предположим, че искате да вмъкнете формула за сумиране от рода на „сума на s^k за k от 0 до n“ на позицията на курсора в текстов документ на Writer.

 1. Изберете Вмъкване - Обект - Формула.

  Ще видите прозореца за въвеждане на Math и панела „Елементи“ отляво.

 2. От списъка в горната част на панела „Елементи“ изберете елемента Операции.

 3. В долната част на панела „Елементи“ щракнете върху иконата Сума.

 4. За да включите горната и долната граница, освен това щракнете върху иконата Горна и долна граница.

 5. В прозореца за въвеждане ще бъде избрано първото запазено място или маркер и можете да започнете въвеждането на долната граница:

  k = 0

 6. Натиснете F4, за да преминете към следващия маркер, и въведете горната граница:

  n

 7. Натиснете F4, за да преминете към следващия маркер, и въведете събираемото:

  s^k

 8. Сега формулата е завършена. Щракнете в текстовия документ извън формулата, за да напуснете редактора на формули.

По същия начин можете да въведете формула, съдържаща интеграл с граници. Когато щракнете върху икона от панела „Елементи“, съответната текстова команда се вмъква в прозореца за въвеждане. Ако знаете текстовите команди, можете направо да ги въвеждате там.

 1. Изберете Вмъкване - Обект - Формула.

 2. Щракнете в прозореца за въвеждане и въведете следния ред:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Между f(x) и dx има малка празнина, която можете да въведете и чрез панела „Елементи“: изберете елемента Формати от списъка отгоре, а после – иконата Малка междина.

Икона Бележка

Ако не харесвате шрифта на буквите f и x, изберете Форматиране - Шрифтове и изберете други шрифтове. Натиснете бутона По подразбиране, за да укажете използване на новите шрифтове за в бъдеще.


Икона Съвет

Ако формулата трябва да бъде в ред от текста, границите ще увеличат височината на реда. Можете да изберете Форматиране - Режим Текст, за да поставите границите до символа за сума или интеграл, което ще намали височината на реда.


Пример за интеграл и сума с граници