Символи

Отваря диалоговия прозорец Символи, в който можете да изберете символ за вмъкване във формулата.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Символи

От лентата с инструменти изберете

Икона

Символи


Диалогов прозорец „Каталог“

Символен набор

Всички символи са организирани в символни набори. Изберете желания символен набор от списъчното поле. Съответната група символи ще се покаже в долното поле.

Когато изберете символ, името на командата му се показва под списъка със символи, а самият символ се показва уголемен в полето отдясно. Забележете, че името трябва да бъде въведено в прозореца Команди точно във вида, в който се вижда тук (големите и малките букви имат значение).

За да вмъкнете символ, изберете го от списъка и натиснете Вмъкване. В прозореца Команди ще се появи съответното име на команда.

Редактиране

Щракнете тук, за да отворите диалоговия прозорец Редактиране на символи.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.