Обновяване

Тази команда обновява формулата в документния прозорец.

Промените в прозореца Команди се отразяват автоматично, ако е активен режимът Автообновяване.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Обновяване

Клавиш F9

От лентата с инструменти изберете

Икона

Обновяване