Показване - всичко

Показва цялата формула с максималния възможен размер, при който се побират всички елементи. Формулата се увеличава или умалява така, че всичките й елементи да се покажат в работната област. Текущият коефициент на мащабиране се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню в работната област също съдържа команди за мащабиране. Командите и иконите за управление на мащаба са налице само в документи на Math, не и за вградени обекти на Math.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Показване - всичко

От лентата с инструменти изберете

Икона

Показване - всичко