Умаляване

Намалява екранния мащаб на формулите с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Избрана част от наличните възможности за мащабиране е достъпна чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Умаляване

От лентата с инструменти изберете

Икона

Умаляване