Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Можете да покажете лентата за рисуване и в текстов документ или електронна таблица. Наборът от видими икони може малко да се различава в зависимост от типа на текущия документ.

Избор

За да изберете обект в текущия кадър, натиснете бутона Избор (бяла стрелка) на лентата Рисунка, след това щракнете върху обекта.

За да изберете няколко обекта, задръжте Shift, докато щраквате върху тях.

За да изберете обект, скрит зад друг обект, задръжте и щракнете върху обекта. За да изберете следващия обект от купа, задръжте и щракнете отново. За да върнете избора към предишния обект, задръжте Shift+ и щракнете.

За да добавите текст към избран обект, щракнете двукратно върху обекта и въведете текста.

За да премахнете избора, щракнете извън избрания обект или натиснете Escape.

Чрез двукратно щракване върху инструмент можете да го използвате за няколко действия. Ако извикате инструмента с единично щракване, той ще се изключи след завършването на едно действие.

Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Правоъгълник

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Елипса

Текст

Чертае текстово поле там, където щракнете или плъзнете в текущия документ. Щракнете където и да е в документа и започнете да пишете или поставете копиран преди това текст.

Икона

Текст

Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Икона

Крива

Съединителни линии

Икона

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Линии и стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да вмъквате линии и стрелки.

Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона

Триизмерни обекти

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Звезди

Възли

Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.

Точки за съединяване

Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Икона

Галерия на Fontwork

От файл

Вмъква изображение в текущия документ .

Икона

Изображение

Вмъкване

Икона

Вмъкване

Въртене

Този инструмент служи за завъртане на обекта.

Икона

Завъртане

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Икона

Подреждане

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва и изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Панел „Анимация“

Служи за приписване на ефекти към избрани обекти.

Икона

Потребителска анимация

Разпределяне

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

Икона

Интерактивност