Вмъкване

Менюто съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа, например графики, обекти, специални знаци и други файлове.

Дублиране на кадър

Вмъква копие на текущия кадър след него.

Разширяване на кадъра

Създава нов кадър за всяка подточка от най-горно ниво (следващото ниво след заглавията на кадри) в избрания кадър. Текстът от плана става заглавие на новия кадър. Подточките под най-горното ниво преминават с едно ниво нагоре в новия кадър.

Обобщаващ кадър

Създава нов кадър със списък с подточки, образувани от заглавията на кадрите след избрания кадър. Обобщаващият кадър се вмъква след последния кадър.

Номер на страница

Вмъква номер на кадър или номер на страница.

Дата и час

Добавя датата и часа като поле.

Полета

Изброява общите полета, които можете да вмъкнете в кадъра.

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст или в текущата позиция на курсора.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Анимирано изображение

Създава анимация по избор за текущия кадър. Можете да създавате анимация само на базата на съществуващи обекти.

Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Обект

Вгражда обект в документа, например формула, триизмерен модел, диаграма или OLE обект.

Диаграма

Вмъква диаграма.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Файл

Вмъква файл в активния кадър. Можете да вмъквате файлове на LibreOffice Draw или Impress, както и текст от документ на HTML или текстов файл.

Горен и долен колонтитул

Служи за добавяне или променяне на текста в запазените места в горния и долния край на обикновените кадри и кадрите образци.