Показване на прожекция

Има различни начини да стартирате прожекция. След като тя вече е стартирана, можете да поемете управлението, натискайки клавиши или бутоните на мишката.

По подразбиране прожекцията започва с първия кадър, като се очаква вие да преминавате ръчно от кадър на кадър до последния. Тези настройки могат да бъдат променени.

Стартиране на прожекция

Икона Съвет

Ако желаете всички прожекции да започват от текущия кадър, вместо от първия, изберете - LibreOffice Impress - Общи и щракнете върху Винаги с текущата страница.


Икона Съвет

Натиснете Esc, за да прекратите прожекцията преди края й.


Има и много други клавишни комбинации за управление на прожекция. Освен това можете да щракнете с десния бутон, за да отворите контекстно меню с полезни команди.

Показване на автоматична прожекция (режим „павилион“)

Ако искате автоматично преминаване към следващ кадър, трябва да зададете времетраене на всеки кадър.

  1. Отворете раздела Преход между кадрите в страничната лента

  2. В областта Следващ кадър щракнете върху Автоматично след и изберете продължителност.

  3. Щракнете върху Прилагане върху всички кадри.

Икона Съвет

Можете да зададете различна продължителност на всеки кадър с помощта на функцията за репетиране на темпото.


Ако желаете да се премине към първия кадър, след като всички кадри са били показани, трябва да укажете автоматично повтаряне на прожекцията.

  1. Изберете Прожекция - Настройки за прожекция.

  2. В областта „Тип“ щракнете върху Автоматично и изберете времетраенето на паузата между прожекциите.

Стартиране на прожекция от файл

Можете да стартирате LibreOffice от командния ред, последван от параметъра -show и име на файл на Impress. например, за да стартирате файла файл.odp от командния ред, въведете следващата команда:

soffice -show файл.odp

Тук предполагаме, че офис пакетът е в системния път за изпълними файлове, а файл.odp се намира в текущата директория.