Зареждане на списъци с цветове, градиенти и щриховки

Можете да организирате цветове, градиенти или щриховки в списъци. LibreOffice предлага няколко списъка, които можете да зареждате за употреба във вашите документи. Ако желаете, можете да добавяте или изтривате елементи от списъците, както и да създадете ваши собствени списъци.

За да заредите списък с цветове:

  1. Изберете Форматиране - Област, след това отворете раздела Цветове.

  2. Щракнете върху бутона Зареждане на списък с цветове.

  3. Намерете желания списък с цветове и натиснете Отваряне. Файловете на списъците с цветове имат разширение .soc.

За да запишете списък с цветове, щракнете върху бутона Записване на списък с цветове, въведете име на файла и натиснете Записване.

Цветовете в списъка CMYK са оптимизирани за цветно печатане. Тези в списъците Уеб и HTML – за 256-цветни дисплеи. Палитрите libreoffice.soc и tango.soc съдържат съответно официалните цветове на LibreOffice и цветовете Tango.

За да заредите списък с градиенти:

  1. Изберете Форматиране - Област, след това отворете раздела Градиенти.

  2. Щракнете върху бутона Зареждане на списък с градиенти.

  3. Намерете желания списък с цветове и натиснете Отваряне. Файловете на списъците с градиенти имат разширение .sog.

За да запишете списък с градиенти, щракнете върху бутона Записване на списък с градиенти, въведете име на файла и натиснете Записване.

За да заредите списък с щриховки

  1. Изберете Форматиране - Област, след това отворете раздела Щриховка.

  2. Щракнете върху бутона Зареждане на списък с щриховки.

  3. Намерете желания списък с щриховки и натиснете Отваряне. Файловете на списъците с щриховки имат разширение .soh.

За да запишете списък с щриховки, щракнете върху бутона Записване на списък с щриховки, въведете име на файла и натиснете Записване.

Форматиране - Област

Зареждане на стилове за линии и краища