Прилагане дизайн на кадър върху кадър образец

На всеки кадър от презентация е приписан точно един образец. Кадърът образец определя форматирането на заглавието и подточките, както и вида на фона за всички кадри, на които е приписан.

За да приложите друг кадър образец

  1. Изберете Кадър - Дизайн на кадър образец.

  2. Щракнете върху Зареждане.

  3. В Категории изберете категория дизайн.

  4. В Шаблони изберете шаблон с дизайна, който искате да приложите. За да разгледате мостра на шаблона, щракнете върху Още и отметнете полето Мостра.

  5. Натиснете OK.

  6. Направете едно от следните неща:

Промяна на фона на кадър

Стилове