Относно слоевете

Слоеве се поддържат само в LibreOffice Draw, но не и в LibreOffice Impress. Слоевете ви позволяват да групирате взаимосвързани елементи върху страницата. Може да мислите за тях като за отделни работни площи, които могат да се скриват, да не се отпечатват и да се заключват.

Слоевете не определят реда на изобразяване на обектите върху страницата, с изключение на слоя Елементи за управление, който винаги е пред останалите слоеве.

Редът на изобразяване на обектите върху страницата се определя от реда, в който ги добавяте. Можете да промените този ред чрез Промяна - Подреждане.

Областите от даден слой, които не съдържат обекти, са прозрачни.

LibreOffice Draw предлага три слоя по подразбиране:

Не можете да изтриете или преименувате подразбираните слоеве. Можете да добавяте ваши собствени слоеве чрез Вмъкване - Слой.

Слоят Оформление представлява подразбираната работна област. Той определя местоположението на запазените места за заглавието, текста и обектите в страницата.

Слоят Елементи за управление може да се използва за бутони, на които са приписани действия, но не трябва да се печатат. Забранете отпечатването на слоя в свойствата му. Обектите от слоя Елементи за управление винаги са пред обектите от други слоеве.

Слоят Размерни линии служи за чертане на помощни елементи като размерни линии. Превключвайки видимостта му, лесно можете да скривате и показвате тези елементи.

Икона Съвет

Можете да заключите слой, за да защитите съдържанието му, както и да скриете слой и съдържанието му от разглеждане или печатане. Когато добавите нов слой към една страница, той се добавя към всички страници в документа. Когато обаче добавите обект към слой, обектът се добавя само в текущата страница. Ако желаете обектът да се появи във всички страници, добавете го в кадъра образец (Изглед - Кадър образец).