Промяна на фона на кадър

Можете да промените цвета или запълването на фона на текущия кадър или всички кадри в документа. За запълване на фона можете да използвате щриховка, градиент или растерно изображение.

Ако желаете да промените фона на всички кадри, изберете Изглед - Кадър образец. За да промените фона на единичен кадър, изберете Изглед - Обикновен.

Цвят, градиент или щриховка като фон на кадър

 1. Изберете Кадър - Свойства и отворете раздела Фон.

 2. В областта Запълване направете едно от следните неща:

  Изберете Цвят и после щракнете върху цвят в списъка.

  Изберете Градиент, после щракнете върху градиент в списъка.

  Изберете Щриховка, после щракнете върху щриховка в списъка.

 3. Натиснете OK.

Изображение като фон на кадър

Можете да поставите цяло изображение като фон на кадър или да подредите изображението в мозайка, за да получите фонова шарка.

 1. Изберете Кадър - Свойства и отворете раздела Фон.

 2. В областта Запълване изберете Растерно изображение и после щракнете върху изображение в списъка.

  Икона Бележка

  Ако желаете да използвате изображение по избор като фон на кадъра, затворете диалоговия прозорец Настройка на страницата и изберете Форматиране - Област. Отворете раздела Растерни изображения и натиснете бутона Импортиране. Намерете изображението, което желаете да импортирате, и натиснете Отваряне. Когато се върнете в раздела Фон, импортираното изображение ще присъства в списъка Растерно изображение.


 3. Направете едно от следните неща:

  За да виждате цялото изображение като фон, изчистете отметката от полето Мозайка в областта Позиция, след което отметнете Автопобиране.

  За да подредите изображението като мозайка във фона, отметнете Мозайка и задайте параметрите Размер, Позиция и Отместване.

 4. Натиснете OK.

Тази промяна важи само за текущия документ – презентация.

За да запишете нов кадър образец като шаблон

 1. Изберете Изглед - Кадър образец, за да преминете към кадъра образец.

 2. Изберете Кадър - Свойства, за да промените фона на кадъра или да зададете други форматиращи команди. Обектите, които добавяте тук, ще присъстват във всички кадри, базирани на съответния образец.

 3. Изберете Изглед - Обикновен, за да затворите изгледа на образеца.

 4. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон, за да запишете документа като шаблон.

 5. Въведете име за шаблона. Не сменяйте категорията „Моите шаблони“. Щракнете върху OK.

Сега с прозореца „Шаблони“ можете да отворите нова презентация, базирана върху шаблона.