Избор - само текстовата област

Определя дали текстовите рамки могат да се избират чрез щракване върху текста.

През областта на текстовата рамка, която не е запълнена с текст, може да бъде избран обект зад рамката.

Икона

Избор - само текстовата област