Прилепване към рамките на обекти

Определя дали контурът на графичния обект да прилепва към рамката на най-близкия друг графичен обект.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

Икона

Прилепване към рамките на обекти