Скриване на подточките

Скрива подзаглавията на избрано заглавие. Скритите подзаглавия са обозначени с черна линия пред заглавието. За да покажете заглавията от по-ниски нива, щракнете върху иконата Показване на подточките.

Икона

Скриване на подточките