Първо ниво

Скрива всички заглавия в кадрите от текущата прожекция освен заглавията на самите кадри. Скритите заглавия се обозначават с черни линии пред заглавието на кадъра. За да покажете заглавията щракнете върху иконата Всички нива.

Икона

Първо ниво