Триизмерни ефекти

Задава свойствата на триизмерен обект или преобразува двуизмерен обект в триизмерен.

Геометрия

Наглася формата на избрания триизмерен обект. Можете да променяте формата само на такъв триизмерен обект, който е създаден чрез преобразуване от двуизмерен. За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерен, изберете обекта, щракнете с десния бутон, после изберете Преобразуване - В триизмерен обект или Преобразуване - В ротационен обект.

Светлосянка

Задава настройките за светлосянка и хвърлена сянка на избрания триизмерен обект.

Осветление

Дефинирайте светлинния източник за избрания триизмерен обект.

Текстури

Задава свойствата на текстурата на повърхността за избрания триизмерен обект. Тази възможност е достъпна само ако върху повърхността на обекта е приложена текстура. За да приложите бързо текстура, отворете прозореца Галерия, задръжте Shift+, след което плъзнете изображение върху избрания триизмерен обект.

Материал

Променя оцветяването на избрания триизмерен обект.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Форматиране - Триизмерни ефекти