Вмъкване

Икона

Вмъкване

Отваря лентата Вмъкване, чрез която можете да добавяте в документа обекти, включително диаграми, електронни таблици и изображения.

Кадър

Икона

Нова страница/кадър

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Икона

Плаваща рамка

Файл

Вмъква файл в активния кадър. Можете да вмъквате файлове на LibreOffice Draw или Impress, както и текст от документ на HTML или текстов файл.

Икона

Файл

Електронна таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Икона

Електронна таблица

От файл

Вмъква изображение в текущия документ .

Икона

Изображение

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Звук или видео


Формула

Вмъква формула в текущия документ.

Икона

Формула

Диаграма

Икона

Диаграма

OLE обект

Вмъква обект OLE в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или вграден обект.

Икона

OLE обект